Tijdelijk gebruik Oostpoort oost?

Nieuwe plannen voor Oostpoort-oost

‘Minder appartementen, meer laagbouwwoningen en een ruimer, groener openbaar gebied. Stadsdeel Oost en de ontwikkelaar OCP hebben overeenstemming bereikt over een andere invulling voor het oostelijk deel van Oostpoort.

Dit nieuwe plan sluit beter aan bij de vraag op de woningmarkt en wordt stapsgewijs ontwikkeld.’ http://www.oost.amsterdam.nl/actueel/nieuws/wonen_en/oud-oost/oostpoort/2012/nieuw-plan-oostelijk/

Oostpoort oost is het oostelijk deel van het gebied rond de oude gashouder in Amsterdam oost, waar krakers zich hebben ontfermd over het langdurig leegstaande dierenasiel en daar allerlei aktiviteiten ontwikkelen.  Het westelijk deel van Oostpoort, met voorzieningen , school en winkels, begint al aardig vorm te krijgen. Dit in contrast met de ‘zandbak’, zoals het oostelijke deelgebied van3,5 hectarezwaar vervuilde grond wordt genoemd.

OCP wil het oostelijk deelgebied in fases ontwikkelen, wij vragen ons af of dit gebied zich niet zou lenen voor een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling, waar tijdelijk en toekomstig gebruik verweven worden.

 

 

 

Save