Dorps wonen in Cuijk

Nieuwstraat Cuijk
woning met werkruimte aan het pleintje
pleintje, hoekwoningen verbonden met tuinmuur
hoek Noord, tuinmuur sluit om binnengebied
Zandberg, grote voortuinen met entrees en heggen
hoekwoning met bedrijfsruimte
verspringende kopgevels Zandberg
schets verspringende pleingevels
19 woningen i.o. wooncorporatie Maasland 2008

Twee kleine projecten die zich in het ‘stedelijk’ weefsel nestelen.
Zandberg is een introvert  straatje in een intensief woon/werkmilieu. Wij ontwikkelden hier ‘ wonen op eigen erf’ ; ruime woningen met dito gebruiks- en uitbreidingsmogelijkheden, parkeren op eigen erf.

Aan de Nieuwstraat vormen de woningen een nieuwe ruimte samen met het nieuwe dienstengebouw.   Waar op de Zandberg het wonen zich terugtrekt op eigen erf en de straat de meest openbare ruimte is, is er in de Nieuwstraat juist de mogelijkheid om de straat te annexeren voor het individuele wonen.

Het dorp is gebouwd  uit huizen, daarom is de repetitie klein en zijn de hoekwoningen verschillend. Tuinmuren, versprongen kopse gevels, erkers, entree’s en voortuintjes leggen hier de nadruk op . De gevels en daken zijn van verschillende tinten baksteen en gebakken pannen. Ook de straten zijn van klinkers, zodat ze een doorgaande ruimte vormen.

Save