Workshop ‘groter wonen’

[photospace]

Het gebruik als inspiratiebron.

Workshops i.s.m. Steunpunt wonen oost (Amsterdam).

De workshop biedt bewoners methoden om hun problemen met de (ruimtelijke) indeling en gebruik van hun huis aan te pakken. Daarnaast vormt het een gebruikers platform waarbij mensen hun woontradities en -problemen uitwisselen.

Het probleem is meestal dat de woningen te klein zijn. Het gaat om tijdelijk veranderend gebruik, waarbij de gebruiksflexibiliteit van de woning op de proef wordt gesteld.  De oplossingen zijn vaak tijdelijk: tot het oudste kind de deur uit is, of een grotere woning in zicht komt. Er wordt gewerkt met scenario’s, woonverhalen, meetopdrachten, mental maps (tekeningen), foto’s, maquettes en lapjes. De workshops worden gegeven in buurthuizen, vrouwengroepen en op manifestaties.

De workshops inspireren het denken over het woningontwerp. Wij zijn geïnteresseerd in het veranderend gebruik, want het gebruik vormt een nieuwe laag op het ontwerp. Bij het ontwerp van woningbouw wordt een vooraf vastgelegd programma vormgegeven, maar omdat mensen een huis verschillend zullen gaan bewonen, proberen wij verschillende gebruiksmogelijkheden in de plattegronden te verwerken.