Heesterveld

Heesterveld mixed urbanity: wonen en werken
Heesterveld; ingeklemd tussen taluds en ‘groen’
Heesterveld kan zich ontwikkelen langs de metrolijn
woonstad werkstad /mixed urbanity
de metrospoorlaan als nieuwe economische as
waterwonen
bomen beinvloeden de schaal
laan langs het park

Woonstad-Werkstad- mixed urbanity

Heesterveld in Amsterdam Zuid-Oost heeft door zijn ligging de potentie om een katalysator te worden, een aantrekkelijke plek om kleine bedrijven te vestigen, voor ondernemende mensen uit heel Amsterdam.

Er is een groeiende vraag naar betaalbare, goed bereikbare werkruimte in Zuid-Oost, al dan niet gecombineerd met woonruimteDe Spoorlaan  kan de nieuwe economische as voor de Zuid-Oost gaan vormen: de metro-zone van AMC  tot Arena. Deze zone verbindt ook het bedrijventerrein Amstel 3 met de woonbuurten van Zuid-OOst. Er ontstaat een gemêleerde zone: mixed urbanity. Dat is de katalysator.

Bomenlanen in alle vormen en maten, vormen de basis van ons ruimtelijke voorstel. Zij vormen een stelsel van openbare ruimtes, die de woonbuurten verbinden met parken en de dreven.  De bomenrijen leggen de relatie tussen de hoogbouw en de laagbouw,  tussen de woonbuurtjes en de woon-werkzone langs het spoor. De openbare ruimte wordt versterkt door de grondgebonden woningen.