Wonen in Zeeland

 

Polders, dijken & ruimte

Dijkbuurten Zeeuws-Vlaanderen

Prijsvraaginzending 2006

De nieuwe impuls voor Zeeland bestaat eruit het bestaande grootschalige, kale polderlandschap tot een woonlandschap te ontwikkelen.

Uitgangspunt is de bomendijk, een intieme ruimte tussen de schaal van huis en tuin en die van de polder. Door de dijken weer te beplanten en dijkbuurten te bouwen ontstaat een leefbaar en afwisselend landschap. De afwisseling in de verkaveling zorgt ervoor dat het zicht vanaf de dijk op het open land intact blijft.

De lokaties zijn de binnendijken in de grote poldergebieden in heel Zeeland.