Het bewoonde landschap

 

strategieën voor het bewoonde landschap

wonen in de grote polders

In dit ontwerp-onderzoek is het landschap van de Zeeuws-Vlaamse grensstreek bestudeerd. In tekeningen is de relatie tussen wonen en landschap onderzocht per landschapstype.  Er is gekeken hoe de bebouwingsvorm, het gebruik en de ruimtelijke vorm van een landschapstype (bijv. polders, dijken, bomenlanen, erven ) samen hangen. Tenslotte zijn strategieën bedacht  hoe veranderingen in woon- en werk cultuur tot nieuwe vormen van landschappelijk wonen kunnen leiden, op een manier die de bestaande landschapstypen versterkt.  zie  meer:  https://ruthvisserarchitecten.nl/ontwerponderzoek-het-bewoonde-landschap/ 

landschapstypes, groenstructuur en verkavelingen
relaties in het bewoonde landschap
strategisch onderzoek naar landschapstype, bebouwing en groenstructuur
grote polders, nieuwe verkavelingen
het boerenhof als een eiland onder aan de dijk
boerenhof met laan

                                                                                                                             

strategie grote polders

het boeren landgoed                                                                                                                           Oorspronkelijk de functie en vorm van herenboerderijen, met eigen oprijlaan en groot tot zeer groot kavel omheind met hoge populierenhaag tegen de wind. Hier heeft men alle vrijheid, wat betreft gebruik, inrichting en bouwmassa . Het kan gaan om boerderijen, ‘landgoederen’, woon-werken ,maar ook om gecombineerde woonprojecten, zoals 6 woningen op een eiland of  ‘kamer’.Onafhankelijk van de secundaire weg en losjes, enigszins geisoleerd in het landschap, geven deze ‘landgoederen met hun karakteristieke beplanting en laantjes schaal aan de grote polders.De polderdijken zijn vaak ,maar niet altijd beplant met dubbele rijen bomen.De ‘boerenlandgoederen’ liggen ook wel in de zoom van de polderdijken in een intiem en beschut woonklimaat.

knoopgehuchten                                                                                                                                    Een groep grote kavels rond een kruispunt vormt gezamenlijk een supereiland. Als het kruispunt zelf wordt beplant kan er een soort ‘gemeenschappelijke ruimte’ een ‘erfplein’ ontstaan. Het is overigens  niet gewenst om bij iedere kruising een gehucht te laten ontstaan.

de lanen, lineair gehucht                                                                                                                    Laantjes (privé) aan de doorgaande weg vormen een gemeenschappelijke ontsluiting voor drie of meer ‘wooneilanden’ en vormen een buurtschap.

het lange eiland                                                                                                                                   Kleine wooneilanden klonteren samen langs een watertje of stuk dijk en vormen samen een langgerekt en geïsoleerd eiland , met of zonder privé toegang.