Iraanse ouderen in meergeneratiehuis

Initiatief ouderenwoongroep Andishe.

Stichting Andishe en Ruth Visser Architecten werkten afgelopen jaar samen in het initiatief voor een meergeneratiehuis, waarin de Iraanse ouderenwoongroep gehuisvest zal worden. Dit idee komt voort uit de zorgzame manier waarop de Iraanse gemeenschap met hun ouderen omgaat. In het project zullen ouderen zelfstandig kunnen wonen met gemeenschappelijke voorzieningen. Er wordt gezocht naar een combinatie van zorgniveau’s zodat men ook in het huis kan blijven wonen, als er meer zorg nodig is.

Het is een bottom-up project: de toekomstige bewoners  hebben het initiatief genomen en leiden de organisatie.

De eerste contacten zijn gelegd, de reacties zijn positief en de gesprekken met Ymere zijn gestart. Dit initiatief wordt mede ondersteund door Woonsaem/ ASW.

Workshop ‘groter wonen’

[photospace]

Het gebruik als inspiratiebron.

Workshops i.s.m. Steunpunt wonen oost (Amsterdam).

De workshop biedt bewoners methoden om hun problemen met de (ruimtelijke) indeling en gebruik van hun huis aan te pakken. Daarnaast vormt het een gebruikers platform waarbij mensen hun woontradities en -problemen uitwisselen.

Het probleem is meestal dat de woningen te klein zijn. Het gaat om tijdelijk veranderend gebruik, waarbij de gebruiksflexibiliteit van de woning op de proef wordt gesteld.  De oplossingen zijn vaak tijdelijk: tot het oudste kind de deur uit is, of een grotere woning in zicht komt. Er wordt gewerkt met scenario’s, woonverhalen, meetopdrachten, mental maps (tekeningen), foto’s, maquettes en lapjes. De workshops worden gegeven in buurthuizen, vrouwengroepen en op manifestaties.

De workshops inspireren het denken over het woningontwerp. Wij zijn geïnteresseerd in het veranderend gebruik, want het gebruik vormt een nieuwe laag op het ontwerp. Bij het ontwerp van woningbouw wordt een vooraf vastgelegd programma vormgegeven, maar omdat mensen een huis verschillend zullen gaan bewonen, proberen wij verschillende gebruiksmogelijkheden in de plattegronden te verwerken.