Borneo-Sporenburg

aanzicht kadewoningen patio-interieur
gevel Ertskade
detailering houten gevel
patio interieur
patio en  dakterras
aanzicht buitenhalwoningen
buitenhal JF Hengelstraat
situatie oostelijke eilanden
16 woningen i.o. New Deal 1997

Cruciaal in ons ontwerp is de verhouding tussen woning en stad , tussen privé  en publiek domein in deze uitzonderlijke omgeving.

De ‘zee van laagbouw’ kenmerkt zich door smalle diepe kavels, ‘rug aan rug’, in een hoge dichtheid. In het binnenste verbergt zich een vitale private wereld van dakterrassen en patio’s. Deze introvertie van de binnenruimte staat tegenover het weidse panorama van het omringende landschap van water en lucht.
De gevels zijn relatief gesloten, met een monoliet en terughoudend karakter.

Wij hebben als uitgangspunt gekozen om het parkeren in het midden van de diepe kavel van (32 x 38) te situeren. Hierdoor bleef bewoning op de B.G aan de gevel mogelijk en werd het slecht van daglicht en zon te voorziene binnenste van het blok toch nuttig gebruikt. De woningen  zijn gebaseerd op  ruimtelijkheid en flexibel gebruik.