Flamingo Estate, Nakuru, Kenya

open plan strategy

 

  Nakuru met in het rood de te verdichten gebieden (estates)
de bebouwingsdichtheid van de estates is laag
flamingo estate in het stedelijk weefsel van Nakuru
Flamingo en Kimathi estate
enquête in Flamingo estate

 

open plan strategy: verschillende vormen van ontwikkeling binnen de bestaande situatie
tussenstadium met verschillende ontwikkelingen van renovatie tot commerciële nieuwbouw
verdichting met community social housing
renovatie van barakken
renovatie en uitbreiding van bestaande barakken
vervanging van barakken d.m.v zelfbouw

Open Plan strategie Flamingo Estate

Architecten en stedenbouwers in Nederland werkten samen voor de ngo SHF met collega’s, bewoners en gemeente van Nakuru.
Doel: verbetering van woonomstandigheden in Nakuru via plannen voor nieuwbouw en renovatie in collectief opdrachtgeverschap.
De Architecten Denktank van Solid House Foundation  bestond uit: Eelke van der Werf, Charles Obila, Jorike Schmall, Dolf Nijsen, Ronald Fukken, Anneke Treffers en Ruth Visser; De problematiek bestaat uit de enorme bevolkingstoename rondom de provincie stad Nakuru, die het landbouwareaal bedreigt.

De gemeente wil de dichtheid binnen de stad vergroten en de trek naar de landbouwgebieden ontmoedigen. Het plan behelst een stap voor stap methode, waarin ruimte is voor langzame verandering. De voormalige barakkenkampen Flamingo/ Kimathi   worden als eersten verdicht. Er is ruimte voor verschillende ontwikkelingsvormen. Zowel private- en collectieve ontwikkelingen met mikrokrediet ondersteund door bewonersorganisatie Munganoo/Must, als  commerciële- en gemeentelijke ontwikkelingen.

Het grootste deel van de barakken kan worden hergebruikt en uitgebouwd, nadat het asbesthoudende dak is verwijderd. Dit bevordert een langzame, maar duurzame ontwikkeling, die bewoners niet gelijk op torenhoge kosten jaagt, zodat ze wegtrekken. De buurt kan zich per 16 kavels ontwikkelen, te beginnen bij sanitaire voorzieningen per woning, een eigen (deel)kavel en een boom voor de deur.

De basis voor dit plan is gelegd door onderzoek naar bewoners, wooncultuur en dichtheid en urban tissue.