Onderzoek Nakuru/ Flamingo

flamingo estate in het stedelijk weefsel van Nakuru

vergelijkend onderzoek naar stedelijk weefsel in Nakuru
idem, kavelgrootte, dichtheid, ruimtegebruik

Te ondersteuning van het werk aan Flamingo- estate zijn er diverse onderzoeken gestart. Er is een uitgebreid bewoners onderzoek ter plaatse gedaan.

We laten hier delen zien van een vergelijkende studie naar verschillen in stedelijk weefsel in Nakuru. Daarin worden per lokatie dichtheid, stedenbouwkundige vorm, bewoningsvormen ontsluiting en gebruik van privé-, collectieve- en openbare ruimte bestudeerd.

Er blijken grote verschillen te zijn in bebouwingsdichtheid en bewoningsdichtheid. De Flamingo Kimathi site is , met zijn barakkenstructuur, relatief dun bebouwt: de bezettingsgraag van de barakken is echter weer hoog. Ook heeft Flamingo in vergelijking met andere buurten een zeer hoog aandeel openbare ruimte, overigens braakliggend. In de meeste buurten hebben zich op grote kavels ‘courts’ ontwikkeld, in diverse uitwerkingen. Hier woont men in de vorm van  ‘family’ , ‘extendid family’  tot minibuurtschap.

De vraag is of de bestaande voorbeelden met een leefbare dichtheid  een uitgangspunt voor nieuwe plannen kunnen vormen. Het onderzoek leidde tot een strategie van geleidelijke ontwikkeling en een gedifferentieerd programma, in plaats van het in een keer uitvoeren van een planmatig grootschalige ingreep. Het plangebied is in ontwikkeling.

 

an door SHF en Munganoo.

Save

Save