Zaanse Mix

Hoe kan een diverse stad ontwikkeld worden op een industriegebied? Met als aanleiding De Achtersluispolderprijsvraag , bestudeerde ik de Zaanse Mix van wonen en werken. Daarbij staat de ontwikkeling van  diepe bedrijfskavels centraal.

werktitel: de drempelwaarde

De komende tijd zal ik verslag doen van mijn studie naar de ruimte tussen het publieke en private. Hoe wordt en werd deze ruimte of grens gebruikt, bepaald, begrepen, vormgegeven, gematerialiseerd en toegeëigend? De studie is een vorm van ontwerponderzoek, al tekenend, lezend en analyserend probeer ik vat te krijgen op de verschillende aspecten. Het verslag bestaat uit getekende verhalen en animaties.  Lees verder “werktitel: de drempelwaarde”