Speelplein in Belgische uitbreidingswijk

Visie Bredene – Duinenweg  augustus 2012.

In het bestaande stedenbouwkundig plan maakten wij ruimte voor een speelplein in een alternatieve verkaveling gericht op de versterking van de openbare ruimte.

Bredene-Duinenweg wordt nu gekenmerkt door een ‘zee’ van eengezinswoningen, georganiseerd rond een lange ontsluitingsstraat, waarvandaan deelbuurtjes met een eigen ‘ruimtelijk’ karakter worden ontsloten. De ruime straten en parkeergelegenheid staan echter in schril contrast tot het totale gebrek aan openbare buitenruimte. Deze ongetwijfeld kinderrijke buurt ontbeert speelruimte voor kinderen.
Als de maatschappij het (terecht) belangrijk vindt dat kinderen meer bewegen en niet altijd binnen zitten, zal er speelruimte moeten worden voorzien voor kinderen vanaf een jaar of 3 tot een jaar of 8/9. Jong buiten spelen is een gezonde start.
Het stedenbouwkundig voorstel laat zien hoe met een zuinige omgang van de ontsluitingsstructuur, ruimte kan worden gemaakt voor meer openbare ruimte.
Zo kunnen wij ruimte maken voor  een bescheiden speelplein, dat met een ingenieuze inrichting in meerdere speel-milieu’s zal kunnen voorzien. Zodat kinderen direct vanuit huis  buiten kunnen spelen.